Visie en beleid

Bij het maken van een keuze voor een kinderopvangorganisatie is het voor u als ouder van belang te weten van welke visie de organisatie uitgaat bij de opvang van uw kind(eren). Op deze wijze kunt u nagaan of de manier van opvang bij u en uw kind(eren) past. Op onze website geven we daarom een korte uiteenzetting van onze visie en de daaraan gekoppelde wijze van omgang met kinderen, ouders en medewerkers.
KDV De Kleurvlinders is een kleinschalige professionele kinderopvang. Wij vinden het belangrijk om het kind centraal te stellen en doordat wij kleinschalig zijn hebben wij meer aandacht voor de kinderen. Bij ons werken liefdevolle, betrouwbare en vaste pedagogisch medewerkers.

Het is onze missie om fijne, vertrouwde opvang te beiden waarbij kinderen mogen zijn wie ze zijn, met al hun mooie eigenschappen: de kinderen mogen fladderen als een vlinder en hun eigen kleur hebben als mens.

Bij KDV de Kleurvlinders hanteren we de volgende kernwaarden: deze denkwijze zie je terug in al onze handelingen en staan centraal bij het organiseren van de opvang:

Vertrouwen
Door een vast team, bekende omgeving, heldere pedagogische kwaliteit en de warme huiselijkheid, ervaren de kinderen plezier, rust, regelmaat en vertrouwen. Een aan KDV de Kleurvlinders toevertrouwd kind wordt begeleid door lieve, enthousiaste, geschoolde pedagogisch medewerksters. Samen bouwen wij een band op met kinderen en ouders.

Openheid
Het team van KDV de Kleurvlinders vindt openheid en eerlijkheid belangrijk. Dit zie je terug in de communicatie, de wijze waarop met kinderen en ouders wordt omgegaan maar ook in de ruimte van de opvang.

Vitaliteit
Bij KDV de Kleurvlinders wordt er waarde gehecht aan vitaliteit en gezondheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat er zoveel mogelijk buiten gespeeld wordt, dat we dagelijks een portie vers fruit en verse groenten aanbieden en dat er dagelijks activiteiten plaatsvinden.

vlinders linksHuiselijkheid
Wij streven naar het bieden van een unieke, huiselijke sfeer. Het lijkt bij ons in veel opzichten op thuis en je kind zal zich snel op z’n gemak voelen in onze liefdevolle en huiselijke omgeving waar kinderen van 0 tot 4 samen spelen. De sfeer is goed, structuur loopt er als een rode draad door heen. KDV de Kleurvlinders is een warme familie, waar je graag bij wil horen.

 

Op de volgende pagina's vindt u informatie over:

3kindjes schommelen