Dagindeling en voeding

Dagindeling

KDV De Kleurvlinders biedt zowel een vaste structuur als de nodige afwisseling. Er is gelegenheid voor vrij spel, muziek maken, liedjes zingen, knutselen, kringspelletjes en nog veel meer leuke dingen. 

De activiteiten die gedaan worden, zijn afgestemd op de interesses en behoeftes van de kinderen. Kinderen mogen, maar hoeven niet met een activiteit mee te doen.

KDV De Kleurvlinders hanteert een aantal vaste momenten gedurende de dag, de zogenaamde ‘tafelmomenten’. Deze structuur biedt het kind de nodige houvast tijdens de dag. Daarnaast wordt er tijdens deze momenten aandacht besteed aan het sociale en groepsgebeuren. Zo worden er liedjes gezongen, voorgelezen en kunnen de kinderen hun verhaal doen.

De tafelmomenten zien er als volgt uit:

  • 09.30 uur: aan tafel voor wat drinken (thee en water) met fruit en koekje
  • 11.30 uur: aan tafel voor het middageten met brood en verschillend gezond beleg
  • 14.30 uur: aan tafel voor een beker drinken (sap) en een soepstengel
  • 16.00 uur: aan tafel voor een beker drinken (sap en water) en rauwkost

 

 

 

Kinderopvang Kinderdagverblijf (KDV) de Kleurvlinders is gevestigd in Huis Assendorp in Zwolle, dicht bij de Binnenstad, Marslanden, Ittersum, Schelle, Wipstrik en Kamperpoort Veerallee, en verzorgt in 2 verticale groepen kleinschalige en professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Kinderopvang Kinderdagverblijf (KDV) de Kleurvlinders is gevestigd in Huis Assendorp in Zwolle, dicht bij de Binnenstad, Marslanden, Ittersum, Schelle, Wipstrik en Kamperpoort Veerallee, en verzorgt in 2 verticale groepen kleinschalige en professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

 

Voeding

Het dagverblijf verzorgt het eten en drinken van de kinderen. Dit bestaat uit (karne-) melk, sap, water thee, crackers, koekjes, brood, gezond beleg, fruit, groenten etc. 

De kinderen die ’s ochtends het dagverblijf bezoeken, hebben thuis al ontbeten maar gebruiken in het dagverblijf het fruitmoment en de lunch. De kinderen die ’s middags komen hebben thuis al geluncht en krijgen halverwege de middag fruit en groenten. 

Flesvoeding voor baby’s dient u zelf mee te nemen in een afgemeten hoeveelheid. Dit maken we dan op het dagverblijf klaar. Het is de bedoeling dat u deze voeding, in aparte flessen met speen en voorzien van de naam van uw kind, meeneemt.

Wanneer uw baby borstvoeding krijgt dan deze graag meegeven in flessen of potjes voorzien van naam. Gelieve 1 of 2 extra flessen/potjes borstvoeding meegeven (deze bewaren wij in de koelkast). Het voedingspatroon voor de baby bespreekt u met de pedagogisch medewerker. Het is (met uitzondering van de flesvoeding voor baby’s) niet de bedoeling dat u zelf flessen of bekers voor het kind meegeeft.

Verjaardagen

Wanneer een kind jarig is, vinden we het leuk om daar wat aandacht aan te besteden in de groep. U kunt uw kind eventueel een kleine traktatie mee geven. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een alternatief, wanneer er een kindje in de groep is met een voedselallergie.

Het is handig om even met de pedagogisch medewerkers te overleggen wanneer de verjaardag het beste gevierd kan worden. Wanneer u het leuk vindt, kunt u een fototoestel of camera mee geven, zodat wij dit moment voor u kunnen vast leggen.