Plaatsings- en betalingsprocedure

Aanmelding en plaatsing

U kunt uw kind(eren) inschrijven door het aanmeldingsformulier, wat u van ons gekregen hebt, in te vullen en op te sturen naar KDV De Kleurvlinders. Indien er niet direct plaats is zal het kind op de wachtlijst worden geplaatst op volgorde van binnenkomst. Voor tweede en volgende kinderen in een gezin hanteert KDV De Kleurvlinders een voorrangsbeleid. 

Enkele weken voor de plaatsing maken we een afspraak met u voor een plaatsingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden gewoontes en bijzonderheden van uw kind besproken. Ook worden er tijdens dit gesprek afspraken gemaakt over een wenperiode voor uw kind.

Betaling

Het tarief is vastgesteld per uur en dient het gehele jaar, dus ook tijdens uw vakantieperiode, betaald te worden.

Bij afwezigheid (bijvoorbeeld door ziekte of verblijf elders) betaalt u normaal door. Halverwege de maand sturen wij u de factuur voor de maand erop. U dient voor het begin van die maand het bedrag aan ons over te hebben gemaakt.

 Verrekening van extra dagen in die maand worden vermeld op de factuur van de volgende maand. Mocht u het niet eens zijn met de factuur dan heeft u ruim de tijd om naar het kinderdagverblijf toe te reageren.

Wanneer er een betalingsachterstand optreedt, houden we ons het recht voor een kind in het uiterste geval de toegang tot het kinderdagverblijf te weigeren.

 

 

Kinderopvang Kinderdagverblijf (KDV) de Kleurvlinders is gevestigd in Huis Assendorp in Zwolle, dicht bij de Binnenstad, Marslanden, Ittersum, Schelle, Wipstrik en Kamperpoort Veerallee, en verzorgt in 2 verticale groepen kleinschalige en professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

 

Opzegging

Bij vertrek van uw kind(eren) dient u tenminste een opzegtermijn van één maand in acht te nemen. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Plaatsing gaat bij voorkeur in op de eerste van de maand. Bij vermindering van dagdelen geldt een opzegtermijn van één maand.

Extra dagdeel en ruilen

Wanneer u uw kind incidenteel een extra dagdeel wilt laten komen, kunt u dit het beste zo vroeg mogelijk aangeven. Of dit mogelijk is hangt af van het aantal kinderen en pedagogisch medewerkers die op deze dag aanwezig zijn. Een extra dagdeel wordt in rekening gebracht op de factuur van de volgende maand.

Ook voor incidenteel ruilen van dagdelen is het raadzaam zo vroeg mogelijk te overleggen of dit mogelijk is. Het ruilen van een dagdeel moet in dezelfde maand, plaatsvinden. Bij ziekte en vakantie is ruilen niet mogelijk. 

Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Kinderopvang Kinderdagverblijf (KDV) de Kleurvlinders is gevestigd in Huis Assendorp in Zwolle, dicht bij de Binnenstad, Marslanden, Ittersum, Schelle, Wipstrik en Kamperpoort Veerallee, en verzorgt in 2 verticale groepen kleinschalige en professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.