OudercontactKinderopvang Kinderdagverblijf (KDV) de Kleurvlinders is gevestigd in Huis Assendorp in Zwolle, dicht bij de Binnenstad, Marslanden, Ittersum, Schelle, Wipstrik en Kamperpoort Veerallee, en verzorgt in 2 verticale groepen kleinschalige en professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Contact met ouders / verzorgers

Bij de breng- en ophaalmomenten nemen wij de tijd om mondeling contact met u als ouder(s) te hebben en om (kort) de overdracht te doen.

De pedagogisch medewerkers beschrijven kort de gebeurtenissen en bijzonderheden van de dag. Bij baby’s (tot 1 jaar) werken wij met een schriftje waarin wij de dag beschrijven. Voor een goede overdracht is het handig als u zelf ook regelmatig in het schriftje schrijft. Bij het brengen of ophalen kan het zijn dat de pedagogisch medewerkers op dat moment geen tijd hebben om uitgebreid verslag te doen. Bij de baby’s zal het vooral gaan om berichten over slapen en eten, maar ook informatie over het eerste lachen, staan of slecht slapen, is voor ons heel nuttig en vaak leuk. Bij kinderen boven de 1 jaar doen wij de overdracht dus mondeling.

Regelmatig ontvangt u van ons een e-mail waarin u wordt geïnformeerd over de laatste nieuwtjes en bijzonderheden binnen onze organisatie.

Ook wordt u één keer per jaar uitgenodigd voor een oudergesprek. Uiteraard bestaat er de mogelijkheid voor een extra gesprek indien u hier behoefte aan heeft.

Daarnaast kunt u contact met ons opnemen via de e-mail en/of telefonisch.

Voertaal

De voertaal in de kinderopvang is Nederlands.

 

 

Kinderopvang Kinderdagverblijf (KDV) de Kleurvlinders is gevestigd in Huis Assendorp in Zwolle, dicht bij de Binnenstad, Marslanden, Ittersum, Schelle, Wipstrik en Kamperpoort Veerallee, en verzorgt in 2 verticale groepen kleinschalige en professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

 

Oudercommissie

Ieder geregistreerde kinderopvang heeft een eigen oudercommissie. Bij KDV de Kleurvlinders start binnen een half jaar een oudercommissie. De oudercommissie heeft in het kort de volgende taken: 

  • het voeren van overleg met de ondernemer over de dagelijkse gang van zaken op de kinderopvang;
  • het organiseren van ouderavonden en themabijeenkomsten in samenwerking met de pedagogisch medewerkers;
  • het zorg dragen voor goede en heldere informatieverstrekking aan ouders;
  • het fungeren als aanspreekpunt voor vragen en ideeën van ouders.

Bij het begin van de plaatsing van uw kind ontvangt u een brief van de oudercommissie waarin zij zichzelf voorstellen.

Privacyrichtlijnen

KDV De Kleurvlinders werkt volgens de wettelijke privacyrichtlijnen. Elke ouder heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt.