Klachten/geschillen procedure

Voordat de procedure beschreven wordt, volgt hier eerst een omschrijving van de term klacht:

Klacht

"Een klacht is een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een gebruiker over een gedraging van de kinderopvangorganisatie of van één van haar medewerkers tegenover een gebruiker". Elke klacht of uiting van ongenoegen wordt vastgelegd op een intern verbeterformulier.

Interne klachten procedure

Ouders en Oudercommissie
Bij onvrede, klachten vanuit de ouders/oudercommissie vinden wij het zeer wenselijk dat u deze schriftelijk kenbaar maakt aan ons als de houders en eigenaren van de KDV De Kleurvlinders, zodat wij als partijen in gesprek kunnen komen met als doel de onvrede/klacht te kunnen oplossen. 

U kunt de klacht(en) die u heeft mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Neutrale partij

Wanneer het contact tussen de ouder/oudercommissie en ondernemer onverhoopt niet leidt tot een succesvolle en bevredigende oplossing, kan de ouder/oudercommissie zich richten tot Casa4, Ondernemen in Welzijn. 

Casa4 kan als neutrale partij helderheid en duidelijkheid brengen alvorens men zich richt tot de Geschillencommissie. Contactpersoon is Hedy van Kappel, T: 06-53400209, E:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Kinderopvang Kinderdagverblijf (KDV) de Kleurvlinders is gevestigd in Huis Assendorp in Zwolle, dicht bij de Binnenstad, Marslanden, Ittersum, Schelle, Wipstrik en Kamperpoort Veerallee, en verzorgt in 2 verticale groepen kleinschalige en professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Kinderopvang Kinderdagverblijf (KDV) de Kleurvlinders is gevestigd in Huis Assendorp in Zwolle, dicht bij de Binnenstad, Marslanden, Ittersum, Schelle, Wipstrik en Kamperpoort Veerallee, en verzorgt in 2 verticale groepen kleinschalige en professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

 

Externe klachten procedure

Stappenplan Geschillencommissie
Voor het indienen en behandelen van een klacht door de Geschillencommissie.

Stappenplan geschillen/klachten:

  • De ouder/oudercommissie dient de klacht ten allen tijde eerst in te dienen bij de ondernemer.
  • Leidt de klacht niet tot een bevredigende oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na datum van indienen bij de ondernemer, ingediend worden bij de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen.
  • Geschillen kunnen zowel door ouder/oudercommissie als door de ondernemer worden ingediend bij de Geschillencommissie.
  • Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil indient moet de ondernemer deze keuze respecteren.
  • Wanneer de ondernemer een geschil wil indienen is deze verplicht de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm te vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer moet daarbij aangeven dat hij/zij zich na het verstrijken van de bovengenoemde 5 weken termijn, vrij zal zijn zich te richten tot een gewone (civiel) rechter.
  • De Geschillencommissie doet een uitspraak met in achtneming van de bepalingen van het reglement. Dit reglement kan beschikbaar worden gesteld via www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie geeft een bindend advies.
  • Voor de behandeling door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  • Uitsluitend de Geschillencommissie en de gewone(civiel) rechter zijn bevoegd kennis te nemen van de geschillen/klachten vanuit privacy wetgeving.