Locatie en groepen

De visie in de dagelijkse praktijk: onze locatie..

KDV De Kleurvlinders is van binnen ruim opgezet. Vanuit de entree vindt men een hal met de kapstokken en deze geeft toegang tot het kantoor, de groepsruimtes en de slaapkamer. 

Er zijn twee groepsruimtes waar kinderen met een grote variatie aan speelgoed kunnen spelen. De kinderen en ouders worden op de groep ontvangen. Voor activiteiten kunnen wij gebruik maken van beide groepsruimtes, maar de kinderen spelen zoveel mogelijk op hun eigen groep. 

Ook hebben wij een keuken waar samen met de kinderen gebakken en gekookt kan worden. Daarnaast hebben wij voor activiteiten de mogelijkheid om van een gezamenlijke ruimte van Huis Assendorp gebruikt te maken.

.. en activiteiten

Wij organiseren regelmatig activiteiten voor de kinderen. Deze activiteiten hebben tot doel om de kinderen ontspanning te bieden, een uitdaging te geven en de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. De kinderen hebben altijd zelf de keuze of zij hieraan mee willen doen. 

Wij bieden creatieve activiteiten aan zoals o.a. bakken, koken, knutselen, verven, kleien, kleuren van kleurplaten, dansen, zingen. Daarnaast gaan wij dagelijks naar buiten waar de kinderen kunnen spelen, fietsen, rennen, en klauteren. Ook lezen wij dagelijks voor aan de kinderen.

 

 

Kinderopvang Kinderdagverblijf (KDV) de Kleurvlinders is gevestigd in Huis Assendorp in Zwolle, dicht bij de Binnenstad, Marslanden, Ittersum, Schelle, Wipstrik en Kamperpoort Veerallee, en verzorgt in 2 verticale groepen kleinschalige en professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Kinderopvang Kinderdagverblijf (KDV) de Kleurvlinders is gevestigd in Huis Assendorp in Zwolle, dicht bij de Binnenstad, Marslanden, Ittersum, Schelle, Wipstrik en Kamperpoort Veerallee, en verzorgt in 2 verticale groepen kleinschalige en professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

 

Groepsindeling

KDV De Kleurvlinders gaat bij het indelen van de groepen uit van een verticale groepsindeling. Dit houdt in dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep zitten, zo kunnen wij een groot gezin nabootsen.

Voordelen van een gemengde groep zijn:

  • uw kind hoeft niet van groep te wisselen, en houdt dezelfde pedagogisch medewerkers en vriendjes om hem/haar heen.
  • het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling (kinderen leren van elkaar)
  • de sociale vaardigheden worden gestimuleerd (de kinderen leren rekening te houden met elkaars behoeften en mogelijkheden).
Een groep bestaat uit maximaal 12 kinderen, die begeleid worden door twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

Vakanties

In de vakantieperiode kan het voorkomen dat de groepen worden samengevoegd. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen. Wij verzoeken u uw vakantieplanning tijdig door te geven. Vrije dagen van pedagogisch medewerkers worden zoveel mogelijk opgevangen door collega’s of vaste invalkrachten.

Op de volgende pagina vindt u informatie over brengen, halen en ziekte