Brengen, halen en ziekte

Brengen en halen

We hebben gekozen voor vaste breng- en ophaaltijden. Dit doen we in verband met de rust op de groep.

  Brengen Ophalen
Ochtend tussen 07.00 - 09.00 uur tussen 12.30 - 13.00 uur
Middag tussen 12.30 - 13.00 uur tussen 16.30 - 18.00 uur

In overleg kan er, bijvoorbeeld bij een doktersonderzoek of om andere redenen, van deze regel worden afgeweken.

Het is belangrijk dat u bij het brengen even de tijd neemt. Voor uw kind is het fijn als het even rustig tot spel kan komen, waarna u duidelijk en kort afscheid van uw kind neemt.

Het is van groot belang dat u zich aan de ophaaltijden houdt. De sluitingstijd van 18.00 uur is een uiterste tijd.

Wanneer u uw kind niet zelf komt ophalen, wilt u dit dan altijd doorgeven aan de pedagogisch medewerkers, anders kunnen wij uw kind(eren) niet meegeven aan diegene die uw kind(eren)komt ophalen.

 

 

Kinderopvang Kinderdagverblijf (KDV) de Kleurvlinders is gevestigd in Huis Assendorp in Zwolle, dicht bij de Binnenstad, Marslanden, Ittersum, Schelle, Wipstrik en Kamperpoort Veerallee, en verzorgt in 2 verticale groepen kleinschalige en professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Kinderopvang Kinderdagverblijf (KDV) de Kleurvlinders is gevestigd in Huis Assendorp in Zwolle, dicht bij de Binnenstad, Marslanden, Ittersum, Schelle, Wipstrik en Kamperpoort Veerallee, en verzorgt in 2 verticale groepen kleinschalige en professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

 

Ziekte of verhindering

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet kan komen, verzoeken wij u om dit voor 09.00 uur aan ons door te geven via telefoonnummer: 06 - 3495 9760. Wordt uw kind ziek op de opvang, dan wordt u gebeld om uw kind(eren) te (laten) ophalen. Bij twijfel wordt u ook gebeld om even te overleggen. 

Eén van de ouders of verzorgers moet altijd bereikbaar zijn. Wanneer dit bijvoorbeeld door uw werkzaamheden niet mogelijk is, dient u een telefoonnummer van een ander opvangadres achter te laten. Een opvangadres achter de hand blijft dus noodzakelijk.

Een kind dat ziek is, voelt zich het prettigst bij de ouders thuis. Wanneer uw kind extra verzorging en rust nodig heeft kunt u uw kind het beste thuis houden. In sommige gevallen hebben kinderen een kinderziekte, waar ze niet echt ziek van zijn. Bij kinderziektes hanteren wij de richtlijnen van de GGD. Het hangt van de ziekte af of uw kind naar de KDV De Kleurvlinders kan komen. Wanneer u twijfelt of uw kind KDV De Kleurvlinders wel kan bezoeken, kunt u het beste even van te voren bellen. 

We verzoeken u het altijd door te geven als uw kind een kinderziekte heeft, ook al mag het kind gewoon naar de KDV De Kleurvlinders toe. De GGD-richtlijnen, met daarin informatie over de ziektes ligt ter inzage bij KDV De Kleurvlinders. We adviseren u wel altijd naar uw huisarts te gaan, wanneer u denkt dat uw kind een ziekte heeft. Het kan dus voorkomen dat een kind dat naar de kinderopvang komt een kinderziekte bij zich draagt, waarbij de besmetting heeft plaatsgevonden voordat de ziekte zichtbaar is. 

Wanneer de GGD aangeeft dat wering bij deze ziekte niet noodzakelijk is, mag het kind gewoon naar de opvang komen. Wel kan het zo zijn dat deze ziekte gevaarlijk is voor zwangere moeders in de eerste helft van hun zwangerschap. Wij willen u vragen om zo vroeg mogelijk aan te geven dat u zwanger bent, zodat wij u kunnen informeren zodra een kinderziekte bekend is die gevaarlijk kan zijn. Uiteraard gaan we hier discreet mee om.